Открыть
Главная Госзакупки Закуп МИ от 25.09.2018

Закуп МИ от 25.09.2018

ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница» управления здравоохранения акимата ЗКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на изделия медицинского назначения

  1. Заказчик закупа — ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница» управления здравоохранения акимата ЗКО, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х.Доспанова, 2/1
  2. Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация, срок и условия поставки указаны в приложении (приложении №1)
  3. Ценовые предложения с документами, подтверждающими соответствие требованиям поставщика, согласно главе 4, главе 10 п.106 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования утвержденного Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, п.Зачаганск, ул. Х.Доспановой, 2/1. кабинет бухгалтерия. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 09-00 часов 3 октября 2018 года.
  4. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10:00 часов 3 октября 2018 года по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, п.Зачаганск, ул. Х.Доспановой, 2/1, кабинет бухгалтерия

БҚО әкімдігі денсаулық  сақтау басқармасының ШЖҚ «Көп бейінді облыстық балалар  ауруханасы»  МКК-ны медициналық мақсаттағы бұйымдар сатып алу бойынша баға ұсыныстарын  сұрату  тәсілімен өткізу  туралым  хабарландыру.  

  1. Сатып алудың тапсырыс берушісі БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Көп бейінді облыстық балалар ауруханасы» МКК-ны, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,Зашаған кенті, Х.Доспанова көшесі, 2/1;
  2. Тауарлардың толық тізбесі, көлемі саны мен егжей-тегжейлі өзіндік ерекшелігі және жеткізілу мерзімі мен шарты қосымшада көрсетілген. (Қосымша №1)
  3. Ықтимал өнім беруші Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазанындағы №1729 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы ережесінің 4, 10-тарауында көрсетілген құжаттарды және баға ұсынысы салған конвертерді мына мекенжай бойынша тапсырады: БҚО, Орал қаласы, Зашаған кенті, Х.Доспанова көшесі, 2/1, есеп бөлімі. Баға сұраныстарын берудің соңғы мерзімі 2018 жылғы 3 қазан сағат 09.00-ге дейін.
  4. Баға ұсыныстарын салынған конверттер 2018 жылғы 3 қазан сағат 10.00 мына мекенжай бойынша ашылады: Орал қаласы, Зашаған кенті, Х.Доспанова көшесі, 2/1, есеп бөлімі.  
Задайте вопрос директору
* - Обязательные поля