ГКП на ПХВ Областная детская многопрофильная больница

 

ins fac

 

(7112) 50 15 44
регистратура с 8.00 до 17.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья

Здоровый ребенок - здоровое общество

Антикоррупционная политика

Об Антикорруционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы

 узнать подробнее

 

Памятка населению по предупреждению актов терроризма.

узнать подробнее

 

логотип ОСМС рус

 

Услуги

Пациенттің жеке қалауымен, жолдамасыз науқастарға көрсетілетін ақылы қызметтер тізілімі ШЖҚ "Көп бейінді облыстық балалар ауруханас" МКК ережелерінің, ҚР 30.12.2009ж. №2299 Қаулысының, ҚР "Халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы" кодексінің негізінде дайындалған.

Перечень платных услуг оказываемых для больных без направления, по желанию пациента.
Разработан на основании положения ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница", Постановления РК №2299 от 30.12.2009 г., Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Атауы /Наименование жеке тұлғалар үшін бағасы /цена для физических лиц заңды тұлғалар үшін бағасы /цена для юридических лиц

Өлшем бірлігі

/Ед.измер.

Мамандардың қабылдауы /Консультация специалистов
1 Дәрігер нефрологтің кеңесі /Консультация врача нефролога 2000 3000 қабылдау /приём
2 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 1000 1500 қабылдау /приём
3 Дәрігер-кардиологтің кеңесі /Консультация врача кардиолога 2000 3000 қабылдау /приём
4 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 1000 1500 қабылдау /приём
5 Дәрігер-невропатологтің кеңесі Консультация врача невропатолога 1800 2500 қабылдау /приём
6 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1250 қабылдау /приём
7 Дәрігер-хирургтің кеңесі Консультация врача хирурга 1900 3500 қабылдау /приём
8 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1750 қабылдау /приём
9 Дәрігер-травматологтің кеңесі Консультация врача травматолога 2000 3500 қабылдау /приём
10 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 1000 1750 қабылдау /приём
11 Дәрігер-педиатрдің кеңесі Консультация врача педиатра 1800 2500 қабылдау /приём
12 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1250 қабылдау /приём
13 Дәрігер-отоларингологтің (лор) кеңесі /Консультация врача отариноларинголога (лор) 1800 2500 қабылдау /приём
14 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1250 қабылдау /приём
15 Дәрігер-сурдологтің кеңесі Консультация врача сурдолога 1800 2500 қабылдау /приём
16 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1250 қабылдау /приём
17 Дәрігер-урологтің кеңесі Консультация врача уролога 2000 3500 қабылдау /приём
18 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 1000 1750 қабылдау /приём
19 Дәрігер-эндокринологтің кеңесі Консультация врача эндокринолога 2000 3000 қабылдау /приём
20 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 1000 1500 қабылдау /приём
21 Дәрігер-пульманологтің кеңесі Консультация врача пульмонолога 2000 3000 қабылдау /приём
22 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 1000 1500 қабылдау /приём
23 Логопедтің кеңесі /Консультация  логопеда 1500 2500 қабылдау /приём
24 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 750 1250 қабылдау /приём
25 Дәрігер гематолог-онкологтің кеңесі /Консультация врача гематолога-онколога 1800 2500 қабылдау /приём
26 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1250 қабылдау /приём
27 Дәрігер-психологтің кеңесі /Консультация врача психолога 1000 2000 қабылдау /приём
28 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 500 1000 қабылдау /приём
29 Дәрігер-окулисттің кеңесі /Консультация врача окулиста 1800 2500 қабылдау /приём
30 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1250 қабылдау /приём
31 Дәрігер балалар гинекологінің кеңесі /Консультация врача детского гинеколога 2000 3000 қабылдау /приём
32 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 1000 1500 қабылдау /приём
33 Дәрігер-терапевтің кеңесі /Консультация врача терапевта 2000 3000 қабылдау /приём
34 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 1000 1500 қабылдау /приём
35 Дәрігер-гастроэнтерологтің кеңесі /Консультация врача гастроэнтеролога 1800 1250 қабылдау /приём
36 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1250 қабылдау /приём
37 Дәрігер-нейрохирургтің кеңесі Консультация врача нейрохирурга 1800 2500 қабылдау /приём
38 Дәрігердің екінші қайтара кеңесі /Повторная консультация врача 900 1250 қабылдау /приём
Ем-шаралар /Процедуры и манипуляции
39 Логопедиялық сабақтар /Логопедические занятия 1200 2400 сабақ /занятие
40 Стационарлық науқастар үшін логопедиялық массаж /Логопедический массаж для стационарных больных 500 1000

бір сабақ/

одно занятие

41 Логопедиялық массаж /Логопедический массаж 800 1600

ем-шара/

процедура

42 Гипсті таңуды шешу / Снятие гипсовой повязки 500 1000

іс-шара/

манипуляция

43 Гипсті таңу салу /Наложение гипсовой повязки 2000 4000

іс-шара/

манипуляция

44 Тігістерді алу /Снятие швов 500 1000

ем-шара/

процедура

45 Кескен жерді тігу /Наложение швов 1000 2000

ем-шара/

процедура

46 Алғашқы хирургиялық өңдеу /Первичная хирургическая обработка 1200 2400 ота/ операция
47 Іріңді ашу/ Вскрытие гнойника 2500 5000 ота/ операция
48 Жараны таңу (жараны өңдеу) / Перевязка  (обработка раны) 700 1400

ем-шара/

процедура

49 Циркумцизия отасы/ Операция циркумцизия 15000 15000 ота/ операция
50 Битшеңдікті өңдеу/ Педикулезная обработка 800 1600

ем-шара/

процедура

51 Тамыр ішілік инъякциясы/ В/в инъекции 500 1000

ем-шара/

процедура

52 Бұлшықет инъекциясы /В/м инъекции 250 500

ем-шара/

процедура

53 Тамыр ішілік наркоз/ Внутривенный наркоз 2500 5000

ем-шара/

процедура

54 Пацинеттің шприці пен системасымен дәрілерді тамыр ішілік тамшылатып егу.  В/венное капельное введение лекарств с системой и щприцом пациента 1000 2000

ем-шара/

процедура

55 Клизма/Клизма 700 1400

ем-шара/

процедура

56 Дуоденальді және асқазандық сүңгілеу / Дуоденальное и желудочное зондирование 2000 4000

ем-шара/

процедура

57 Емдік плазмоферез / Лечебный плазмоферез 17780 17780

ем-шара/

процедура

58 Стимуляционды тест / Стимуляционный тест 12000 18000

зерттеулер/

исследования

59 Отоакустикалық эмиссия / Отоакустическая эмиссия 1000 2000 ем-шара/ процедура
60 Аудиометрия / Аудиометрия 1500 3000 ем-шара/ процедура
61 Импедансометрия (тампанометрия) 2500 5000 ем-шара/ процедура
63 Күкіртті тығынды, көмекей безін шаю /Промывание серной пробки , миндалин 935 1870 ем-шара/ процедура
64 Сыртқы есту жолын тазарту / Промывание наружно-слухового прохода 935 1870 ем-шара/ процедура
65 Мұрыннан (ауыз жұтқыншақтан) бөгде заттарды алып тастау / Удаление инородного тела из носа (ротоглотки) 900 1800 ем-шара/ процедура
66 Мұрынды тығындау / Передняя тампанада носа 1000 2000 ем-шара/ процедура
67 Дашевский бойынша жаттығулар/ Занятия по Дашевскому 400 800 бір сабақ / одно занятие
68 Аветисов-Мац бойынша жаттығулар/ Занятия по Аветисову - Мац 400 800 бір сабақ / одно занятие
69 Мускултенерде жаттығу /Тренировка на мускултренере 355 710 ем-шара/ процедура
70 Диплоптика 355 710 ем-шара/ процедура
71 Аккомодоконвергенцтренерде жаттығу /Упражнение на аккомодоконвергенцтренере 355 710 ем-шара/ процедура
72 Ультрадыбыстық көз биомикроскопиясы (1 көз) /Ультразвуковая биомикроскопия глаза (1 глаз) 2200 4400 ем-шара/ процедура
73 Периметрия 800 1600 ем-шара/ процедура
74 Авторефрактометрия 395 790 ем-шара/ процедура
Физиотерапиялық ем-шаралар /ФИЗИО ПРОЦЕДУРЫ
75 Гидромассажды ванна  балалар / Гидромассажная ванна дети 1000 2000 ем-шара/ процедура
76 Гидромассажды ванна  ересектер  / Гидромассажная ванна взрослые 1985 3970 ем-шара/ процедура
77 Гальваникалық ванна   балалар / Гальвоническая ванна дети 630 1260 ем-шара/ процедура
78 Гальваникалық ванна   ересектер / Гальвоническая ванна     взрослые 775 1550 ем-шара/ процедура
79 Кереғар ванна   балалар / Контрастная ванна        дети 500 1000 ем-шара/ процедура
80 Кереғар ванна   ересектер / Контрастная ванна        взрослые 670 1340 ем-шара/ процедура
81 Шарко душы (айналмалы, ағымды)   балалар / Душ Шарко (циркулярный,струевой)    дети 600 1200 ем-шара/ процедура
82 Шарко душы (айналмалы, ағымды)   ересектер / Душ Шарко (циркулярный,струевой)   взрослые 800 1600 ем-шара/ процедура
83 СМТ-терапия (амплипульс) 720 1440 ем-шара/ процедура
84 Гальванизация (электрофорез) 550 110 ем-шара/ процедура
85 Лазерлі терапия / Лазеротерапия 520 1040 ем-шара/ процедура
86 Лимфодренаж 950 1900 ем-шара/ процедура
87 Электрұйқы / Электросон 900 1800 ем-шара/ процедура
88 Ультрадыбыс / Ультразвук 550 1100 ем-шара/ процедура
89 УТД терапиясы /УВЧ терапия 470 940 ем-шара/ процедура
90 Төменжиілікті магнитті терапия / Магнитотерапия низкочастотная 600 1200 ем-шара/ процедура
91 Парафинмен емдеу / Парафинолечение 910 1820 ем-шара/ процедура
92 Ингаляция 225 450 ем-шара/ процедура
93 Индуктотермия балалар / Индуктотермия    дети 500 1000 ем-шара/ процедура
94 Индуктотермия  ересектер / Индуктотермия  взрослые 950 1900 ем-шара/ процедура
95 Инемен емдеу / Иглоукалывание 500 1000 ем-шара/ процедура
96 Гипербариялық оттектеу ересектер /Гипербарическая оксигенация взрослые 2070 4140 ем-шара/ процедура
97 Гипербариялық оттектеу балалар / Гипербарическая оксигенация дети 1830 3660 ем-шара/ процедура
98 Бастың массажы / Массаж головы 400 800 ем-шара/ процедура
99 Бет бұлшықеттерінің массажы / Массаж мышц лица 500 1000 ем-шара/ процедура
100 Мойын бұлшықеттерінің массажы / Массаж мышц шеи 500 1000 ем-шара/ процедура
101 Жағалық аймақ массажы / Массаж воротниковой зоны 500 1000 ем-шара/ процедура
102 Қол мен иық массажы / Массаж верхней конечности и плеча 700 1400 ем-шара/ процедура
103 Иық буынының массажы / Массаж плечевого сустава 500 1000 ем-шара/ процедура
104 Шынтақ буынының массажы / Массаж локтевого сустава 500 1000 ем-шара/ процедура
105 Шынта-білек буынының массажы / Массаж лучезапястного сустава 500 1000 ем-шара/ процедура
106 Білек пен жіліншік массажы / Массаж кисти и предплечия 500 1000 ем-шара/ процедура
107 Кеуде қуысы аумағының массажы / Массаж области грудной клетки 800 1600 ем-шара/ процедура
108 Арқаның массажы / Массаж спины 1000 2000 ем-шара/ процедура
109 Алдыңғы құрсақ қабырғасы бұлшықеттерінің массаж / Массаж мышц передней брюшной стенки 600 1200 ем-шара/ процедура
110 Бел-сегізкөз буыны / Массаж пояснично-кресцовой области 700 1400 ем-шара/ процедура
111 Арқа мен бел массажы / Массаж спины и поясницы 1000 2000 ем-шара/ процедура
112 Омыртқа аймағының массажы / Массаж области позвоночника 1000 2000 ем-шара/ процедура
113 Аяқтар мен белдің массажы / Массаж нижней конечности и поясницы 1000 2000 ем-шара/ процедура
114 Жамбас буынының массажы / Массаж тазабедренного сустава 700 1400 ем-шара/ процедура
115 Тізе буынының массажы / Массаж коленного сустава 600 1200 ем-шара/ процедура
116 Табан буынының массажы / Массаж голеностопного сустава 500 1000 ем-шара/ процедура
117 Табан мен жіліншіктің массажы / Масаж стопы и голени 500 1000 ем-шара/ процедура
118 Жалпы массаж / Общий массаж 1500 3000 ем-шара/ процедура
119 Емдік дене шынықтыру - жеке жаттықтыру /Лечебная физкультура - индивидуальное занятие 2000 2000 бір сабақ/ одно занятие
120 Емдік дене шынықтыру - топтық жаттықтыру / Лечебная физкультура -групповое  занятие 1200 1200 бір сабақ/ одно занятие
14 жас 12 айға дейінгі жастағы балалар үшін УДЗ / УЗИ для детей до 14 лет 12 месяцев
121 Кешенді: бауыр+өт қабы+ұйқы безі+көкбауыр / Комплексно: печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка 4885 7330 ем-шара/ процедура
122 Бауыр+өт қабы / Печень+желчный пузырь 2500 3755 ем-шара/ процедура
123 Бауыр+өт қабы қызметтерін анықтау /Печень+желчный пузырь с определением  функции 5500 8251 ем-шара/ процедура
124 Ұйқы безі УДЗ / УЗИ  поджелудочной железы 2480 3720 ем-шара/ процедура
125 Бүйрек УДЗ / УЗИ  почки 2480 3720 ем-шара/ процедура
126 Көкбауыр УДЗ / УЗИ селезенки 2480 3720 ем-шара/ процедура
127 Аталық ұрық бездерінің УДЗ / УЗИ яичек 2480 3720 ем-шара/ процедура
128 Қуық қалбыршағының УДЗ / УЗИ мочевого пузыря 1700 2550 ем-шара/ процедура
129 Қуықалды безінің УДЗ / УЗИ предстательной железы 2500 3755 ем-шара/ процедура
130 Бүйрек үсті безінің УДЗ / УЗИ надпочечники 2500 3755 ем-шара/ процедура
131 Кешенді: бүйрек+бүйрек үсті безі+қуық қалбыршағы+қуықалды безі+аталыұ ұрық безі / Комплексно: почки+надпочечники+мочевой пузырь+предстательная железа+яички 5650 8470 ем-шара/ процедура
132 Жүректің УДЗ (эхокардиография) / УЗИ сердца (эхокардиография) 6190 9285 ем-шара/ процедура
133 Жаңа туылған нәрестелер үшін УДЗ - ми / УЗИ для  новорожденных -мозг 3255 4880 ем-шара/ процедура
134 Жаңа туылған нәрестелер үшін УДЗ - ішкі ағзалар / УЗИ для  новорожденных - внутренние органы 3255 4880 ем-шара/ процедура
135 Гинекологиялық аурулардың УДЗ / УЗИ гинекологических заболеваний 3255 4880 ем-шара/ процедура
136 Сүт безінің УДЗ / УЗИ молочной железы 2280 3420 ем-шара/ процедура
137 Жамбас буынының УДЗ / УЗИ тазобедренные суставы 3255 4880 ем-шара/ процедура
138 Лимфалық түйіндердің УДЗ, мойынның УДЗ / УЗИ лимфотических узлов;УЗИ шеи 2280 3420 ем-шара/ процедура
139 Жұмсақ тіндердің УДЗ / УЗИ мягких тканей 1150 1725 ем-шара/ процедура
140 Қалқанша безінің УДЗ / УЗИ щитовидной железы 1700 2555 ем-шара/ процедура
141 Ішастар арты кеңістігінің УДЗ / УЗИ забрюшинного пространства 1130 1690 ем-шара/ процедура
142 Ультрадыбыстық доплерография / Ультрозвуковая допплерография 5100 7655 ем-шара/ процедура
143 Ішектердің УДЗ / УЗИ кишечника 2500 3750 ем-шара/ процедура
144 Буындардың УДЗ / УЗИ суставов 2500 3750 ем-шара/ процедура
145 Айыр безінің УДЗ / УЗИ вилочковой железы 2500 3750 ем-шара/ процедура
15 жастан жоғары ересектерге арналған УДЗ / УЗИ для взрослых от 15 лет и выше
146 Кешенді: бауыр+өт қабы+ұйқы безі+көкбауыр / Комплексно: печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка 5100 10200 ем-шара/ процедура
147 Бауыр+өт қабы / Печень+желчный пузырь 2550 5100 ем-шара/ процедура
148 Бауыр+өт қабы қызметтерін анықтау /Печень+желчный пузырь с определен ф-ции 5500 8251 ем-шара/ процедура
149 Ұйқы безі УДЗ / УЗИ  поджелудочной железы 2550 5100 ем-шара/ процедура
150 Бүйрек УДЗ / УЗИ  почки 2550 5100 ем-шара/ процедура
151 Көкбауыр УДЗ / УЗИ селезенки 2550 5100 ем-шара/ процедура
152 Аталық ұрық бездерінің УДЗ / УЗИ яичек 2550 5100 ем-шара/ процедура
153 Қуық қалбыршағының УДЗ / УЗИ мочевого пузыря 1900 3800 ем-шара/ процедура
154 Қуықалды безінің УДЗ / УЗИ предстательной железы 2550 5100 ем-шара/ процедура
155 Бүйрек үсті безінің УДЗ / УЗИ надпочечники 2550 5100 ем-шара/ процедура
156 Кешенді: бүйрек+бүйрек үсті безі+қуық қалбыршағы+қуықалды безі+аталыұ ұрық безі / Комплексно: почки+надпочечники+мочевой пузырь+предстательная железа+яички 5680 11360 ем-шара/ процедура
157 Жүректің УДЗ (эхокардиография) /УЗИ сердца (эхокардиография) 5720 11438 ем-шара/ процедура
158 Гинекологиялық аурулардың УДЗ / УЗИ гинекологических заболеваний 3200 6400 ем-шара/ процедура
159 Трансабдоминальді УДЗ / УЗИ трансабдоминальное 2800 5600 ем-шара/ процедура
160 Трансвагинальді  УДЗ / УЗИ трансвагинальное 3200 6400 ем-шара/ процедура
161 Жүктілікке байланысты УДЗ / УЗИ при беременности 3800 7600 ем-шара/ процедура
162 Сүт безінің УДЗ / УЗИ молочной железы 2550 5100 ем-шара/ процедура
163 Жамбас буынының УДЗ / УЗИ тазобедренные суставы 2550 5100 ем-шара/ процедура
164 Лимфалық түйіндердің УДЗ / УЗИ лимфотических узлов 2550 5100 ем-шара/ процедура
165 Мойынның УДЗ / УЗИ  шеи 2550 5100 ем-шара/ процедура
166 Жұмсақ тіндердің УДЗ / УЗИ мягких тканей 1280 2560 ем-шара/ процедура
167 Қалқанша безінің УДЗ / УЗИ щитовидной железы 1900 3800 ем-шара/ процедура
168 Ішастар арты кеңістігінің УДЗ / УЗИ забрюшинного пространства 1280 2560 ем-шара/ процедура
169 Ультрадыбыстық доплерография / Ультрозвуковая допплерография 5080 10160 ем-шара/ процедура
170 Ішектердің УДЗ / УЗИ кишечника 2800 5600 ем-шара/ процедура
171 Буындардың УДЗ / УЗИ суставов 2550 5100 ем-шара/ процедура
172 Айыр безінің УДЗ / УЗИ вилочковой железы 2800 5600 ем-шара/ процедура
Рентгенография / Рентгенография
173 Көкірек қуысының R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия грудной клетки , пленка 25*30 2300 4600 зерттеу /исследование
174 2 проекциядағы көкірек қуысының R-графиясы, 25*30 таспасы /  R-графия грудной клетки  в 2-х проекциях, пленка 25*30 2790 5580 зерттеу /исследование
175 Өңештің R-зерттеулері (1 пакет барий пациенттен), 25*30 таспасы / R-исследования  пищевода(1 пакет бария за счет пациента), пленка 25*30 4400 8800 зерттеу /исследование
176 Құрсақ қуысының R-скопиясы, 35*40 таспасы / R-скопия брюшной полости, пленка 35*43 3370 6740 зерттеу /исследование
177 Тамырішілік урографиясы, 35*40 таспасы / Урография внутривенная, пленка 35*43 8250 16500 зерттеу /исследование
178 Цистография, 25-30 таспасы / Цистография, пленка 25*30 4560 9120 зерттеу /исследование
179 Мұрын қуыстарының R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия ППН- пазух носа, пленка 25*30 2600 5200 зерттеу /исследование
180 Мұрын сүйектерінің R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия костей носа, пленка 25*30 1160 2320 зерттеу /исследование
181 2 проекциядағы бас сүйек R-графиясы, 35*43 таспасы / R-графия черепа в 2-х проекциях, пленка 35*43 (ТРГ) 4180 8360 зерттеу /исследование
182 2 проекциядағы бас сүйек R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия черепа в 2-х проекциях, пленка 25*30 3600 7200 зерттеу /исследование
183 Бас сүйектің бір бүйірлі R-графиясы, 35*43 таспасы / R-графия черепа боковая, пленка 35*43 2230 4460 зерттеу /исследование
184 Бас сүйектің бір бүйірлі R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия черепа боковая, пленка 25*30 1650 3300 зерттеу /исследование
185 Бас сүйек негізінің R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия основания черепа, пленка 25*30 1650 3300 зерттеу /исследование
186 Майер, Стенверс, Шуллер бойынша самай сүектерінің R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия височных костей по Майеру,Стенверсу,Шуллеру, пленка 25*30 2300 4600 зерттеу /исследование
187 Түрік ертоқымының І проекциясының R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия турецкого седла 1 проекция, пленка 25*30 2300 4600 зерттеу /исследование
188 Қол буынының R-графиясы / R-графия кисти 2300 4600 зерттеу /исследование
189 Табан сүйектерінің R-графиясы / R-графия стопы 2300 4600 зерттеу /исследование
190 Тоқпан жіліктің R-графиясы/ R-графия предплечья 2300 4600 зерттеу /исследование
191 Жіліншіктің R-графиясы / R-графия голени 2300 4600 зерттеу /исследование
192 Жамбас буынының (жамбастың) R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия тазобедренного сустава (бедра), пленка 25*30 2300 4600 зерттеу /исследование
193 Жамбас буынының (жамбастың) R-графиясы, 35*43 таспасы /R-графия тазобедренного сустава (бедра), пленка 35*43 2880 5760 зерттеу /исследование
194 3 проекциядағы төменгі жақ сүйегінің R-графиясы /R-графия нижней челюсти в 3-х проекциях 3350 6700 зерттеу /исследование
195 Төменгі жақ сүйегінің R-графиясы, 25*30 таспасы /R-графия нижней челюсти, пленка 25*30 1160 2320 зерттеу /исследование
196 Контрастталған иррирография, 35*43 таспасы / Иррирография с констрастированием, пленка 35*43 5000 10000 зерттеу /исследование
197 2 проекциядағы кеуде омырткаларының R-графиясы, 35*43 таспасы /  R-графия грудных позвонков ( отдела) в 2- проекциях, пленка 35*43 3850 7700 зерттеу /исследование
198 2 проекциядаы бел-сегізкөз омырткаларының R-графиясы, 35*43 таспасы /R-графия пояснично-крестцовых позвонков в 2-х проекциях, пленка 35*43 3850 7700 зерттеу /исследование
199 3 проекциядағы мойын омыртқаларының R-графиясы, 35*43 таспасы /R-графия шейных позвонков   в 3-х проекциях, пленка 35*43 4830 9660 зерттеу /исследование
200 3 проекциядағы құйымшақ омыртқаларының (құйымшақтың) R-графиясы, 25*30 таспасы /R-графия копчиковых  позвонков  (копчика) в 3-х проекциях, пленка 25*30 2300 4600 зерттеу /исследование
Түсірілімнің сипаттауынсыз рентгенография / Рентгенография без описания снимка
201 Көкірек қуысының R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия грудной клетки , пленка 25*30 1860 3720 зерттеу /исследование
202 2 проекциядағы көкірек қуысының R-графиясы, 25*30 таспасы /  R-графия грудной клетки  в 2-х проекциях, пленка 25*30 2240 4480 зерттеу /исследование
203 Өңештің R-зерттеулері (1 пакет барий пациенттен), 25*30 таспасы / R-исследования  пищевода(1 пакет бария за счет пациента), пленка 25*30 3500 7000 зерттеу /исследование
204 Құрсақ қуысының R-скопиясы, 35*40 таспасы / R-скопия брюшной полости, пленка 35*43 2800 5600 зерттеу /исследование
205 Тамырішілік урографиясы, 35*40 таспасы / Урография внутривенная, пленка 35*43 6590 13180 зерттеу /исследование
206 Цистография, 25-30 таспасы / Цистография, пленка 25*30 3600 7200 зерттеу /исследование
207 Қосалқы мұрын қуыстарының R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия ППН- пазух носа, пленка 25*30. 2100 4200 зерттеу /исследование
208 Мұрын сүйектерінің R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия костей носа, пленка 25*30. 980 1960 зерттеу /исследование
209 2 проекциядағы бас сүйек R-графиясы, 35*43 таспасы / R-графия черепа в 2-х проекциях, пленка 35*43 3440 6880 зерттеу /исследование
210 2 проекциядағы бас сүйек R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия черепа в 2-х проекциях, пленка 25*30 2860 5720 зерттеу /исследование
211 Бас сүйектің бір бүйірлі R-графиясы, 35*43 таспасы / R-графия черепа боковая, пленка 35*43 1940 3880 зерттеу /исследование
212 Бас сүйектің бір бүйірлі R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия черепа боковая, пленка 25*30 1350 2700 зерттеу /исследование
213 Бас сүйек негізінің R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия основания черепа, пленка 25*30 1350 2700 зерттеу /исследование
214 Майер, Стенверс, Шуллер бойынша самай сүектерінің R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия височных костей по Майеру,Стенверсу,Шуллеру, пленка 25*30 1860 3720 зерттеу /исследование
215 Түрік ертоқымының І проекциясының R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия турецкого седла 1 проекция, пленка 25*30 1860 3720 зерттеу /исследование
216 Қол буынының R-графиясы / R-графия кисти 1860 3720 зерттеу /исследование
217 Табан сүйектерінің R-графиясы / R-графия стопы 1860 3720 зерттеу /исследование
218 Тоқпан жіліктің R-графиясы/ R-графия предплечья 1860 3720 зерттеу /исследование
219 Жіліншіктің R-графиясы / R-графия голени 1860 3720 зерттеу /исследование
220 Жамбас буынының (жамбастың) R-графиясы, 25*30 таспасы / R-графия тазобедренного сустава (бедра), пленка 25*30 1860 3720 зерттеу /исследование
221 Жамбас буынының (жамбастың) R-графиясы, 35*43 таспасы /R-графия тазобедренного сустава (бедра), пленка 35*43 2440 4880 зерттеу /исследование
222 3 проекциядағы төменгі жақ сүйегінің R-графиясы /R-графия нижней челюсти в 3-х проекциях 2800 5600 зерттеу /исследование
223 Төменгі жақ сүйегінің R-графиясы, 25*30 таспасы /R-графия нижней челюсти, пленка 25*30 980 1960 зерттеу /исследование
224 Контрастталған иррирография, 35*43 таспасы / Иррирография с констрастированием, пленка 35*43 4070 8140 зерттеу /исследование
225 2 проекциядағы кеуде омырткаларының R-графиясы, 35*43 таспасы /  R-графия грудных позвонков ( отдела) в 2- проекциях, пленка 35*43 3200 6400 зерттеу /исследование
226 2 проекциядаы бел-сегізкөз омырткаларының R-графиясы, 35*43 таспасы /R-графия пояснично-крестцовых позвонков в 2-х проекциях, пленка 35*43 3200 6400 зерттеу /исследование
227 3 проекциядағы мойын омыртқаларының R-графиясы, 35*43 таспасы /R-графия шейных позвонков   в 3-х проекциях, пленка 35*43 3945 7890 зерттеу /исследование
228 3 проекциядағы құйымшақ омыртқаларының (құйымшақтың) R-графиясы, 25*30 таспасы /R-графия копчиковых  позвонков  (копчика) в 3-х проекциях, пленка 25*30 1860 3720 зерттеу /исследование
Компьтерлік тамография / Компьютерная  томография
229 Бас миының компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография головного мозга 11350 16350 ем-шара/ процедура
230 Мойынның  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография шеи 11350 16350 ем-шара/ процедура
231 Кеуде қуысы ағзалары мен көкіректің компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения 11350 16350 ем-шара/ процедура
232 Құрсақ қуысы ағзалары мен ішастар арты кеңістігінің  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 11350 16350 ем-шара/ процедура
233 Кіші жамбас ағзаларының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов малого таза 11350 16350 ем-шара/ процедура
234 Сүйек-буын жүйесінің (1 анатомиялық аймақ)  компьютерлік тамографиясы /  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) 11350 16350 ем-шара/ процедура
235 Қосалқы мұрын қуыстарының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография придаточных пазух носа 11350 16350 ем-шара/ процедура
236 Самай сүйектері пирамидасының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография пирамид височных костей 11350 16350 ем-шара/ процедура
237 Өзге ағзалардың  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография прочих органов 11350 16350 ем-шара/ процедура
238 Контрастталған бас миының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография головного мозга с контрастированием 15850 20350 ем-шара/ процедура
239 Контрасталған мойынның  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография шеи с контрастированием 15850 20350 ем-шара/ процедура
240 Контрасталған кеуде қуысы ағзаларының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием 15850 20350 ем-шара/ процедура
241 Контрасталғнан құрсақ қуысы ағзалары мен ішастар арты кеңістігінің  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием 15850 20350 ем-шара/ процедура
242 Контрасталған кіші жамбас ағзаларының компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием 15850 20350 ем-шара/ процедура
243 Контрасталған өзге ағзалардың  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография прочих органов с контрастированием 15850 20350 ем-шара/ процедура
Рентгентаспасыз компьютерлің тамография / Компьютерная  томография без рентгенпленки
244 Бас миының компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография головного мозга 10950 10950 ем-шара/ процедура
245 Мойынның  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография шеи 10950 10950 ем-шара/ процедура
246 Кеуде қуысы ағзалары мен көкіректің компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения 10950 10950 ем-шара/ процедура
247 Құрсақ қуысы ағзалары мен ішастар арты кеңістігінің  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 10950 10950 ем-шара/ процедура
248 Кіші жамбас ағзаларының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов малого таза 10950 10950 ем-шара/ процедура
249 Сүйек-буын жүйесінің (1 анатомиялық аймақ)  компьютерлік тамографиясы /  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) 10950 10950 ем-шара/ процедура
250 Қосалқы мұрын қуыстарының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография придаточных пазух носа 10950 10950 ем-шара/ процедура
251 Самай сүйектері пирамидасының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография пирамид височных костей 10950 10950 ем-шара/ процедура
252 Өзге ағзалардың  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография прочих органов 10950 10950 ем-шара/ процедура
253 Контрастталған бас миының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография головного мозга с контрастированием 15440 15440 ем-шара/ процедура
254 Контрасталған мойынның  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография шеи с контрастированием 15440 15440 ем-шара/ процедура
255 Контрасталған кеуде қуысы ағзаларының  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием 15440 15440 ем-шара/ процедура
256 Контрасталғнан құрсақ қуысы ағзалары мен ішастар арты кеңістігінің  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием 15440 15440 ем-шара/ процедура
257 Контрасталған кіші жамбас ағзаларының компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием 15440 15440 ем-шара/ процедура
258 Контрасталған өзге ағзалардың  компьютерлік тамографиясы / Компьютерная томография прочих органов с контрастированием 15440 15440 ем-шара/ процедура
ЗЕРТХАНА (биохимиялық) / ЛАБОРАТОРИЯ (биохимическая)
259 Жалпы ағуызды анықтау / Определение общего белка 500 1000 сараптама / анализ
260 Альбуминдерді анықтау / Определение альбуминов 500 1000 сараптама / анализ
261 Тимолды сынама / Тимоловая проба 500 1000 сараптама / анализ
262 Жалпы билирбин / Билирубин общий 500 1000 сараптама / анализ
263 Тікелей билирубин / Билирубин прямой 500 1000 сараптама / анализ
264 Несепнәрді анықтау / Определение мочевины 800 1600 сараптама / анализ
265 Креатининді анықтау / Определение креатинина 800 1600 сараптама / анализ
266 Қандағы глюкозаны анықтау / Определение глюкозы крови 980 1960 сараптама / анализ
267 Несептегі глюкозаны анықтау / Определение глюкозы мочи 350 700 сараптама / анализ
268 В-липопротеидтерді анықтау / Определение В-липопротеидов 550 1100 сараптама / анализ
269 Холестеринді анықтау / Определение холестерина 720 1440 сараптама / анализ
270 Калийді анықтау / Определение калия 500 1000 сараптама / анализ
271 Натрийді анықтау / Определение  натрия 500 1000 сараптама / анализ
272 Сарысудаы темірді анықтау / Определение железа в сыворотке 750 1500 сараптама / анализ
273 Кальцийді анықтау / Определение кальция 500 1000 сараптама / анализ
274 Трансаминазды анықтау / Определение трансаминаза 700 1400 сараптама / анализ
275 АСТ трансаминазын анықтау (қомен) / Определение трансаминаз АСТ (ручное) 700 1400 сараптама / анализ
276 АЛТ трансаминазын анықтау (қолмен) / Определение трансаминаз АЛТ(ручное) 700 1400 сараптама / анализ
277 Л-аминазды анықтау / Определение Л-амилаза 600 1200 сараптама / анализ
278 Триглицеридті анықтау / Определение триглицерида 550 1100 сараптама / анализ
279 АСЛО 1200 2400 сараптама / анализ
280 Ревматоидті фактор / Ревматоидный фактор 1200 2400 сараптама / анализ
281 МНО 1200 2400 сараптама / анализ
282 протромбирленген уақыт / Протромбированое время 800 1600 сараптама / анализ
283 Фибриногенді анықтау / Определение фибриногена 800 1600 сараптама / анализ
284 АЧТВ анықтау / Определение АЧТВ 550 1100 сараптама / анализ
285 Тромбинді уақытты анықтау / Определение Тромбинового времени 550 1100 сараптама / анализ
286 Коагуллограмма 2100 4200 сараптама / анализ
287 "С" реактивті ағуыз / "С"реактивный белок 1000 2000 сараптама / анализ
288 Формолды сынама / Формоловая проба 400 800 сараптама / анализ
289 Мален сынамасы / Проба Малена 400 800 сараптама / анализ
290 Қан тобын анықтау / Определение группы крови 450 900 сараптама / анализ
291 Резус факторды анықтау / Определение Резус фактора 450 900 сараптама / анализ
292 Сифилиске микрореакция / Микрореакция на сифилис 700 1400 сараптама / анализ
293 Сілтілі фосфотаза / Щелочная фосфотаза 550 1100 сараптама / анализ
294 Хилак бактериялар / Хилак бактери 1450 2900 сараптама / анализ
295 Ретикулоцитттер / Ретикулоциты 800 1600 сараптама / анализ
Клиникалық зерттеулер / Клинические исследования
296 Гемоглобинді анықтау / Определение гемоглобина 300 600 сараптама / анализ
297 Көктамырдан сараптама үшін қан алу / Взятие крови на анализ из вены 350 700 сараптама / анализ
298 Эритроциттерді есептеу / Подсчет эритроцитов 350 700 сараптама / анализ
299 Лейкоциттерді есептеу / Подсчет лейкоцитов 400 800 сараптама / анализ
300 Тромбоциттерді есептеу / Подсчет тромбоцитов 500 1000 сараптама / анализ
301 Лейкоцитарлы формуланы есептеу / Подсчет лейкоцитарной формулы 480 960 сараптама / анализ
302 СОЭ анықтау / Определение СОЭ 300 600 сараптама / анализ
303 Қанның жалпы сараптамасы / Общий анализ крови 870 1740 сараптама / анализ
304 Қанның жалпы сараптамасы (лейкоциттер-гемоглобин+соя) / Общий анализ крови (лейкоциты+гемоглобин+соя) 500 1000 сараптама / анализ
305 Қанның толық талдауы (ҚЖТ+ұйығыштық+ұзақтық) / Развернутый анализ крови  (ОАК+ сверт+длительн) 1500 3000 сараптама / анализ
306 Гематокричті өлшемді анықтау / Определение гематокритной величины 420 840 сараптама / анализ
307 Қан кету ұзақтығын анықтау / Определение длительности кровотечения 350 700 сараптама / анализ
308 Қанның ұйығыштығын анықтау / Определение свёртываемости крови 350 700 сараптама / анализ
309 Ретикулоциттерді есептеу / Подсчёт ретикулоцитов 700 1400 сараптама / анализ
310 Қанның LE жасушаларына талдау / Анализ крови на LE клетки 1500 3000 сараптама / анализ
311 Мононуклеарларға қанның жағындысы / Мазок  крови на  мононуклеары 870 1740 сараптама / анализ
312 Қақырықтың жалпы таулауы / Общий анализ мокроты 870 1740 сараптама / анализ
313 Жұтқыншақ, мұрыннан алынған эозинофилдерге жағынлысы / Мазок из зева, носа на эозинофилы 870 1740 сараптама / анализ
314 Жұтқыншақ, мұрыннан алынған кандидаларға жағынлысы / Мазок из зева, носа на кандиды 870 1740 сараптама / анализ
315 Несептің жалпы талдауы / Общий анализ мочи 700 1400 сараптама / анализ
316 Несептегі глюкозаны анықтау / Определение глюкозы в моче 350 700 сараптама / анализ
317 Нечипоренко сынамасы / Проба Нечипоренко 700 1400 сараптама / анализ
318 Зимницкий сынамасы / Проба Зимницкого 600 1200 сараптама / анализ
319 Копрограмма 750 1500 сараптама / анализ
320 Ішек құртына қырнама / Соскоб на яйцеглист 500 1000 сараптама / анализ
321 Жасырын қанды анықтау үшін үлкен дәрет / Кал на скрытую кровь 200 400 сараптама / анализ
322 қарапайымдарды анықтау / Обнаружение простейших 700 1400 сараптама / анализ
323 гельминт жұмыртқаларын анықтау / Обнаружение яиц гельминтов 700 1400 сараптама / анализ
324 МТ анықтау / Обнаружение МТ 870 1740 сараптама / анализ
325 Протеинурия 700 1400 сараптама / анализ
326 Гинекологиялық жағынды / Мазок гинекологический 870 1740 сараптама / анализ
327 Тиреотропты гормонды анықтау / Определение тиреотропного гормона (ТТГ) 1500 3000 сараптама / анализ
328 Трийодтиронинді анықтау / Определение Трийодтиронина  (Т3) 1500 3000 сараптама / анализ
329 Тетрайодтиронинді анықтау / Определение Тетрайодтиронина  (Т4) 1500 3000 сараптама / анализ
330 Тиреоглобулинке қарсы денелер / Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) 1500 3000 сараптама / анализ
331 Кортизолді анықтау / Определение кортизола 1200 2400 сараптама / анализ
332 Тестостеронді анықтау / Определение тестостерона 1200 2400 сараптама / анализ
333 ЛГ анықтау / Определение  ЛГ 1200 2400 сараптама / анализ
334 СТГ анықтау / Определение  СТГ 1200 2400 сараптама / анализ
335 Е иммуноглобулинді анықтау / Определение иммуноглобулина Е 1500 3000 сараптама / анализ
336 G иммуноглобулинді анықтау / Определение иммуноглобулина G 1500 3000 сараптама / анализ
337 Ig M Хламидиозді анықтау / Определение Ig M к хламидиозу 860 1720 сараптама / анализ
338 Ig G хламидиозді анықтау / Определение Ig G к хламидиозу 860 1720 сараптама / анализ
339 Ig M токсоплазмозді анықтау / Определение Ig M  к токсоплазмозу 860 1720 сараптама / анализ
340 Ig G токсоплазмозді анықтау / Определение Ig G к токсоплазмозу 860 1720 сараптама / анализ
341 Ig M цитомегаловирусті анықтау / Определение Ig M к цитомегаловирусу 860 1720 сараптама / анализ
342 Ig G Цитомегаловирусті анықтау / Определение Ig G к цитомегаловирусу 860 1720 сараптама / анализ
343 Ig M ВПГ анықтау / Определение Ig M к ВПГ 860 1720 сараптама / анализ
344 Ig G ВПГ анықтау / Определение Ig  G к ВПГ 860 1720 сараптама / анализ
ЭКГ, ФГДС, ЭЭГ / ЭКГ,ФДГС,ЭЭГ
345 Электрокардиограмма түсініктемесімен / Электрокардиограмма с расшифровкой 1500 3000 ем-шара/ процедура
346 Электрокардиограмма түсініктемесіз / Электрокардиограмма без расшифровки 750 1500 ем-шара/ процедура
347 ФГДС 2000 4000 ем-шара/ процедура
348 ЭЭГ түсініктемесімен / ЭЭГ с расшифровкой 2300 4600 ем-шара/ процедура
349 Ауру тарихынан көшірмені қалыпқа келтіру / Восстановление выписки из истории болезни 500 1000

1 көшірме /

1 выписка

350 Ауру тарихынан көшірменің ксерокөшірмесі (А-4, 1 жағы) / Ксерокопия выписки из истории болезни( А-4 ,1 сторона) 25 50

1 жағы /

1 сторона

351 Ауру тарихынан көшірменің ксерокөшірмесі (А-4, 2 жағы) / Ксерокопия выписки из истории болезни( А-4 ,2 стороны) 50 100

2 жағы /

2 стороны

352 Сервистік палатаның 1 кереует-күнінің құны / Стоимость 1 койко-дня сервисной палаты 2700 5400

1 к/күн /

1 к/день

353 Бала күтушінің 1 кереует-күнінің құны (тамақтану+ком. қызметтер) / Стоимость 1 койко-дня ухаживающих за ребенком (питание + ком.услуг) 850 1700 к/день
354 Мектепке дейінгі 1-ден 3 жасқа дейінгі балалардың медициналық тексерісі / Медицинский  осмотр дошкольного возраста от 1года  до 3 лет 5000 10000

1 тексеріс /

1 осмотр

355 6-дан 18 жасқа дейінгі мектеп ждасындағылардың медициналық тексерісі / Медицинский осмотр школьного возраста от 6 лет до 18 лет 5000 10000

1 тексеріс /

1 осмотр

356 Тыныс өлшеу / Спирометрия 1000 1000 ем-шара/ процедура

 

 

 

 

Задать вопрос директору

Калибеков Арман Талгатович

  Бадашев Бекет Утепович
            директор

спросить в блоге (публично)

отправить на почту (лично)

Авторизация

Официальный сайт Президента РКСтратегия Казахстан 2050323022017091151logo 25 kz

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"

База данных нормативных правовых актов "Әділет"

 

expo2017 logo 0x0 f31

   

 

 

 

 

 

 

 

            

  expo2017

С пожеланиями крепкого здоровья от чистого сердца, «Областная детская многопрофильная больница».
© Все права защищены. Сайт работает с 1 августа 2011 года.